Volunteer in Africa  
 
 

Volontär i Afrika

Volontär i Afrika är en organisation för att sprida information om volontärarbete program i Afrika och organisera ett brett spektrum av frivilligt arbete och praktik-volontär möjligheter i Ghana. Områden volontär arbete möjligheter vi erbjuder i Ghana innehåller barnhem stöd, undervisning, hälsovård, Christian Religion, datautbildning, media och journalistik, juridik, sport, street kids utbildning och sjukvård och andra sociala och samhälleliga utveckling. Delta i vår volontär arbets program är idealiskt för personer och grupper av alla storlekar.

Volontärerna kan delta i de flesta av våra program i Ghana helst av året och under hela året och fungerar som en del av ett team. Människor med åldrar från 17 till 65 år, någon religion, yrke, ras eller nationalitet är accepterat att delta i programmet. Deltagarna bor hos noga utvalda, respektabel värdfamiljer med gott anseende. Alla måltider, flaskvatten och logi tillhandahålls. Period för deltagande är för en kort, medellång eller lång sikt, 1 till 21 veckor.

Vårt arbete främjar internationellt samarbete, vänskap, tvärkulturell exponering, fred, förståelse, solidaritet och bryter ny grund för en hållbar socioekonomisk utveckling genom volontärarbete program i Ghana.

Därför välkomnar vi dig att delta i våra program och vi kommer att bli hedrad av ditt deltagande. Vänligen vidarebefordra vår information till dina vänner och andra blivande och potentiella volontärer!

© 2008  |    Copyright Volunteer In Africa    |    All Rights Reserved